top of page

פרזנטציות ופרוייקטים מיוחדים

פרוייקטים בהם היינו שותפות - בחשיבה, בייעוץ, במתן פתרונות, בתכנון, בעשייה, בהפקה ובעיצוב מא׳ ועד ת

scroll

הצעת קונספט עיצובי למיתוג חדש חב׳ תמה

פרזנטציה לכנס ארצי ׳מהון אנושי להון חברתי קהילתי׳

מכללת אורנים

הצעת קונספט

עיצוב פרזנטציה

Open Valley

 מצגת לגיוס משקיעים

באפליקצייה חדשה

MiuSafe אפליקציית

מיתוג מוצר חדש
MasterDAM
חב׳ אידאה
מערכות מידע

פרוייקט ׳הבית הגדול׳
עיצוב והלבשת קירות הבית - פנים וחוץ בשיתוף עם חברת איגלו תערוכות בע״מ

תפאורה לטקס יום העצמאות
עיצוב התפאורה והפקתה

תחרות ׳אפיק ישראל׳
עיצוב מדי אופניים לרוכבי ׳טרק ישראל׳

Trek_Israel.png

׳מי אמר שאפור בחקלאות׳ / תערוכת צילומים לאינסטגרם
צילום: גיא שפירא, משמר העמק / עיצוב התערוכה והפקתה

משמר העמק - חדר זכרון לכל הנפטרים והנופלים של הקיבוץ
לכבוד חג הקיבוץ ינואר 2021 / בשיתוף עם חברת איגלו תערוכות בע״מ